Mosse Ben Nahman I El Seu Temps : Simposi Commemoratiu del Vuite Centenari del Seu Naixement, 1194-1994 = Mosse Ben Nahman y Su Tiempo: Simposio Conmemorativo del Octavo Centenario de Su Nacimiento, 1194-1994 = the Life and Times of Moses Ben Nahman: A Symposium to Commemorate the 800t

Mosse Ben Nahman I El Seu Temps : Simposi Commemoratiu del Vuite Centenari del Seu Naixement, 1194-1994 = Mosse Ben Nahman y Su Tiempo: Simposio Conmemorativo del Octavo Centenario de Su Nacimiento, 1194-1994 = the Life and Times of Moses Ben Nahman: A Symposium to Commemorate the 800t